vad kan vi göra för att nå ut till världens ände?

Fina möten på

nyhem och torp

Vi tackar för alla besök i våra montrar på Nyhem och Torp. Det var fantastiskt fint att få träffaer och prata om hur vi tillsammans kan be och stödja arbetet att nå onådda folkgrupper i Syd Asien.

När får de höra?

Om du hade bott på en plats

där det inte fanns evangelium, skulle du då inte ha önskat att någon kom dit med de goda nyheterna då? Vi ska älska andra som oss själva, så varför inte hjälpa till så att andra får höra evangeliet, precis som vi själva fått?

Stöd arbetet
Du kan stödja arbetet med att nå ut till dessa onådda regionerna och du kommer då att få ta del av vårat understödjarbrev med rapporter från arbetet på fältet. Det kommer bli en ögonöppnande läsning där du får följa församlingsplanterares arbete bland de onådda.