Det är dags för Indien att få höra om Jesus!

Harvest Ready

Stöd arbetet att nå ut till Indiens 1 miljard onådda människor --->

Ge din gåva här!

Ja, jag vill bli månadsgivare.

Ge en engångsgå!
Skörden är redo!
Var med och stöd oss i att nå ut till de onådda folkgrupperna i Syd Asien.
'Skörden är stor, men arbetarna få."
Matteus 9:37-38
Logo
INDIEN

världens största land med världens största andel onådda

Indien är ett av världens folkrikaste länder med 1,4 miljarder människor. Förutom att Indien är ett av världens folkrikaste länder, så är det också det land i världen som har flest onådda folkgrupper. Trots att det ska vara religionsfrihet i Indien kämpar kristna och församlingsplanterare med diskriminering och förföljelse. Harvest Ready vill vara med och stödja församlingsplanterares arbete genom olika riktade insatser, så att de kan nå ut med evangelium till de onådda folkgrupperna.
Harvest Readys

Harvest Ready har som mål och syfte att stötta kristna församlingsplanterare i Syd Asien. Att vara troende och leva ut sin kristna tro, speciellt i Norra Indien, är många gånger förknippat med förföljelse och diskriminering då kristna är i minoritet i dessa onådda områden. Därför vill Harvest Ready verka för att stödja kristna församlingsplanterare i dessa regioner på många olika sätt. Det kan vara alltifrån att stödja dem via företagande, anställningar, utbildningar, material och coaching. Det viktiga är att understödja dem så de kan leva ut sin kallelse och inte bli missmodiga pga av det mycket hårda klimat som finns för troenden i dessa områden. Genom att stödja och uppmuntra dessa så att de kan leva ut sin kallelse, kan vi samtidigt se till att fler får möjligheten att höra om det kristna goda budskapet.


Många stater i norra indien är att betrakta som helt onådda, och det är inte ovanligt att en stat i norra indien har en befolkning på mellan 100-200 miljoner människor. Detta att jämföra med Sveriges “bara” 10 miljoner människor. På bara en stat i Norra Indien kan det alltså gå 20x Sveriges befolknings mängd – och tyvärr är i stort sett alla i dessa områden i Norra indien att betrakta som onådda pga frånvaron av församlingsplanterare, evangelium och kyrkor.

Harvest Ready har redan nu personer som vi hjälper vad gäller församlingsplantering. Harvest Readys insatser möjliggör för dem att leva ut sin kristna tro, trots förföljelser och svårigheter. Andra i deras omgivning har börjat visa intresse för detta nya liv. Ingen ska tvingas konvertera(som hinduerna är rädda för ska ske) men alla ska få möjligheten att, som även Indiens religionsfrihet gör gällande, att fritt få välja sin tro och övertygelse. Där vill Harvest Ready komma in och se till att alla får den möjligheten.

Arbetet på plats

har idag nätverk med församlingsarbetare och koordinator på plats i Indien. Arbetet hanteras av koordinator Henry som jobbar på plats i Indien.I sommar planeras det för ytterligare två-tre församlingsplanterare att få stöd och hjälp för att kunna leva ut sin kallelse och önskan att nå ut med evangelium till de som inte fått höra. Stödet Harvest Ready ger, skapar denna möjlighet för dem.Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev men framförallt stå med oss i bön på regelbunden basis(maila oss så kan du få ett bokmärke med bönemännen som du kan ha i bibeln som påminnelse). Besök oss gärna på Torp och Nyhem under vecka 25. Där ställer vi ut med monter och berättar mer om arbetet för att understödja kristna i Syd Asien.

Ibland krånglar vi till det, men uppdraget är egentligen mycket enkelt – Jesus talade till oss omatt nåt ut i hela världen med de goda nyheterna – det gäller även Syd Asien. Gör vi inget kommer Indiens miljontals människor inte ha möjlighet att få höra och tro. Det är dags att ta Jesus ord på allvar och skrida till verket och agera, tron utan gärningar är död.

UUPG

Hur kan du vara med och bidra till att fler UUPG(Unengaged Unreached People Groups) får höra evangelium?

För församlingar Församlingen kan bli ambassadör för en onåd folkgrupp. Informera oss om ni är intresserade så kommer vi och presenterar arbetet för er och tillsammans väljer ut en folkgrupp som vi försöker nå med evangelium tillsammans
med er församlings understöd och förböner. Ni kommer nära arbetet och får både vara
med och välja folk grupp och samtala med församlingsplanterarna och dess koordinator.

Förbön
Be om framgång för evangeliet och beskydd för alla som jobbar med att föra ut det i dessa områden.
Harvest Ready
Bli fadder för en församlingsplanterare
Det finns många som skulle önska åka ut till de onådda områdena, men ofta fallerar det på att det inte finns resurser eller möjligheter. Med små medel, utbildning, uppmuntran kan vi se till så att en församlingsplanterare kan komma ut i det Gud kallat dem till. Hör av dig till oss om du vill bli fadder, så matchar vi dig med en av våra/eller kommande församlingsplanterare.

Växande husförsamlingar

Husförsamlingar är rörelser som inte själva är beroende av ekonomiskt stöd på lång sikt och därmed kommer finnas kvar oavsett framtida stöd. Modeller som har exponentiell tillväxt såsom 1:3:9 modellen rekommenderas av Harvest Ready

Lite ger mycket

Uppehälle och mat för en församlingsplanterare är ca 2000kr, beroende på var personen ska kommer bo(stad eller landsbygd) samt om personen är själv eller har familj. Hur ett upplägg via HR ser ut kan variera – ibland via företagande, ibland via utbildning eller liknande

Vi jobbar brett, med olika insatser och initiativ

Harvest Ready är en nystartad organisation som jobbar pionjärt. Vi ämnar som tidigare beskrivet att understödja marginaleriserade grupper som önskar ägna sig åt församlingsplantering bland onådda områden men där de i sig själva saknar de rätta möjligheterna och förutsättningarna. Här kommer Harvest Ready komma in och bistå dem att faktiskt ägna sig åt missionsbefallningen. Det kan handla om många olika insatser, genomånga olika samarbeten. Delvis kan det handla om att förse församlingsplanterare med
utbildning, stöd via bibelskolor, det kan handla om att hjälpa dem igång med företagande så de blir självständiga, att bidra till kurser i företagande, plattformar för företagande, coaching mm. Vi samarbetar med lokala organisationer, bibelskolor och duktiga församlingsplanterare på plats i Indien/Syd Asien. På sikt hoppas vi att våra breda insatser ska kunna bidra till att Syd Asien inte är ett onått område för Jesus – utan att alla ska få höra de goda nyheterna. Stå gärna med oss i detta viktiga och speciella arbete.

ENKELT KONCEPT

Vi tar fram enkla, effektiva modeller som går att applicera på onådda områden i flera regioner i Syd Asien. Modellen ska vara enkel att förstå och medverka i även för privatpersoner och församlingar i Sverige. Vi tror på samverkan, och att vi tillsammans blir en starkare faktor när det gäller att nå världens mest onådda folkgrupper i Syd Asiens olika länder. Med början i Indien.
Kontakta oss

Kontakta oss, låt oss tillsammans förändra hjärtan för Kristus