Dags att nå Indien med Kristi kärlek!

SKÖRDEN ÄR MOGEN!

Rushi

Indien är ett av världens folkrikaste länder med ca 1,4 Miljarder människor. Tyvärr är stora delen av Indien nästan helt onått. Värst är det i norra Indien där det lever hundratals miljoner människor som aldrig ens hört talas om Jesus. Här vill Harvest Ready komma in och göra en skillnad. Vi önskar skicka evangelister från delar av Indien som haft en god kristen tillväxt, och skicka dessa inhemska arbetare till de delar av Indien som är onått. Även fast det finns kristna “fickor” i Indien har fattigdomen gjort att budskapet inte kunnat spridas till andra delar av Indien. Många gånger sitter man fast där man är pga fattigdom, och har inte råd eller möjlighet att ta sig till de onådda områdena även om man vill. Indien är ett väldigt rikt land med många olika kulturer, traditioner och språk. För att på ett effektivt sätt kunna nå ut, är det bästa alternativet att använda inhemska evangelister. Här ser Harvest Ready att vi kan vara med och frigöra dessa till tjänst bland de onådda!

Det har gått över 2000 år sedan Jesus gav sitt liv på korset för världens synder. Det är på tiden att även de i Indien får ta del av dessa goda nyheter.

VAD SA JESUS TILL OSS ATT GÖRA?

Markus 16:15 Jesus sa: 

“Gå ut i hela världen och predika evangeliet för hela skapelsen.” 

Jesus talade till mig och dig, och vi har därmed ett uppdrag kvar att färdigställa -innan Jesus kommer tillbaka. Vi ska nå världen med evangelium, de goda nyheterna om Jesus. Om vi inte blir ordets görare så kommer dessa människor förbli i mörkret och enbart ha sitt hopp till falska gudar. I vår kristna medmänsklighet kan vi inte acceptera att det fortsätter så- vi vill agera och göra en skillnad i deras liv.

Hur är vi ordets görare i detta fall?

Idag är Indien mestadels onått. Men, just nu, finns det fortfarande möjligheter att nå ut med evangelium. Och här är hur vi kan göra det:

  • Förbön. Be om att evangeliet ska nå ut till de förlorade i Indien
  • Ekonomiskt stöd. Stöd en inhemsk kyrkoplantare för ca 150 euro/månad. Det stödet räcker för att täcka mat och levnadskostnader. Med så små medel kan vi få en heltidsevangelist bland de onådda.
  • Stabila församlingar. HarvestReady kommer att skicka evangelister till de mest onådda folkgrupperna i Indien. Där kommer de att starta rörelser som sprider sig exponentiellt över hela regionen. Vi startar rörelser som inte är beroende av ekonomiskt stöd på lång sikt och därmed kommer finnas kvar oavsett framtida stöd.
  • Vi behöver tänka stort. Behoven är enorma, som tur är så är det inte så dyrt att understödja en evangelist/församlingsplanterare i Indien som det kan vara på många andra platser. Att betala understöd för en heltidsevangelist till de onådda områdena, kostar ungefär lika mycket som många av oss lägger på att äta ute en vanlig månad. Vi tycker att vi som fått privilegiet att bo i ett av världens rikaste länder borde kunna vara med och nå de onådda.

Ord och handling. Jesus mötte människornas andliga och fysiska behov. Harvest Ready har också som mål att visa Guds godhet dels genom att dela det glada budskapet och dels genom att visa på godhet genom att finnas där och bidra i samhället där vi har möjlighet. Detta kans ske genom att vi är med och stöttar:

  • Brunnsborrning
  • Fattigdomsbekämpning
  • Hälsofrämjande insatser

Vad kan vi förvänta oss?

Jesus sa till oss att skörden är stor, men arbetarna är få. När vi skickar ut fler efterlängtade arbetare till skörden kommer många människor att möta Gud – tack vare din hjälp!

VI KAN GÖRA DET, TILLSAMMANS.