Kristi kärlek till Syd Asien

SKÖRDEN ÄR MOGEN! Vill du vara med och skörda?

Rushi

Indien, världens största land med världens största andel onådda

Indien är ett av världens folkrikaste länder med 1,4 miljarder människor. 

Förutom att Indien är ett av världens folkrikaste länder, så är det också det land i världen som har flest onådda folkgrupper. Det är religionsfrihet i Indien, men trots det kämpar kristna och församlingsplanterare i motvind pga diskriminering, trackasering och förföljer. 

Harvest Ready vill vara med och stödja dessas arbete genom olika insatser. Vi vill främja denna verksamhet så att kristna och den kristna rörelsen inte ska vara marginaliserad utan ha rätt förutsättningar för att må bra och växa.  

 

Harvest Readys mål och syfte

Harvest Ready har som mål och syfte att stötta kristna församlingsplanterare i Syd Asien. Att vara troende och leva ut sin kristna tro, speciellt i Norra Indien, är många gånger förknippat med förföljelse och diskriminering då kristna är i minoritet i dessa onådda områden. Därför vill Harvest Ready verka för att stödja kristna församlingsplanterare i dessa regioner på olika sätt. Det kan vara alltifrån att stödja dem via företagande, anställningar, utbildningar, material eller coachning. Det viktiga är att understödja dem så de kan leva ut sin kallelse och inte bli missmodiga pga av det mycket hårda klimat som finns för troenden i dessa områden. Genom att stödja och uppmuntra dessa så att de kan leva ut sin kallelse, kan vi samtidigt se till att fler får möjligheten att höra om det kristna goda budskapet. 

Många stater i norra indien är att betrakta som helt onådda, och det är inte ovanligt att en stat i norra indien har en befolkning på mellan 100-200 miljoner människor. Detta att jämföra med Sveriges 10 miljoner människor. 

Harvest Ready har redan nu personer som vi hjälper och uppmuntrar vad gäller församlingsplantering. Harvest Readys insatser möjliggör att de kan leva ut sin kristna tro, trots förföljelser och svårigheter. Andra i deras omgivning har börjat visa intresse. Ingen ska tvingas konvertera(som hinduerna är rädda för ska ske) men alla ska få möjligheten att som även Indiens religionsfrihet gör gällande, att fritt få välja sin tro och övertygelse. 

Arbetet på plats

Harvest Ready har idag nätverk med församlingsarbetare på plats i Indien. Arbetet hanteras av Henry som jobbar på plats i Indien. I sommar kommer ytterligare två-tre församlingsplanterare att få stöd och hjälp för att kunna leva ut sin kallelse(vilket annars inte hade varit möjligt).

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev men framförallt stå med oss i bön på regelbunden basis(maila oss så kan du få ett bokmärke med bönemännen som du kan ha i bibeln som påminnelse). 

Besök oss gärna på Torp och Nyhem under vecka 25. Där ställer vi ut med monter och berättar mer om arbetet för att understödja kristna i Syd Asien. 

VAD är vårt uppdrag?

Markus 16:15: 

“Gå ut i hela världen och predika evangeliet för hela skapelsen.” 

Ibland krånglar vi till det, men uppdraget är egentligen mycket enkelt – Jesus talade till oss om att nåt ut i hela världen med de goda nyheterna – det gäller även Syd Asien. Gör vi inget kommer Indiens miljontals människor inte ha möjlighet att få höra och tro. 

Hur kan vi göra något åt detta

Alla kan göra något:

  • Förbön. Be om att evangeliet ska nå ut till de förlorade i Indien
  • Stöd en församlingsplanterare. Det finns många som skulle önska åka ut till de onådda områdena, men ofta fallerar det på att det inte finns resurser eller möjligheter. Med små medel, utbildning, uppmuntran kan vi se till så att en församlingsplanterare kan komma ut i det Gud kallat dem till. 
  • Växande husförsamlingar. HarvestReady kommer att understödja arbetet till de mest onådda folkgrupperna i Indien. Där kommer de att starta hursförsamlingar. Husförsamlingar är rörelser som inte själva är beroende av ekonomiskt stöd på lång sikt och därmed kommer finnas kvar oavsett framtida stöd.
  • Lite ger mycket. Att stödja en heltidsarbetande församlingsplanterare kostar ca 2000kr, beroende på var personen ska bo(stad eller landsbygd) samt om personen har en familj med barn som också behöver få understöd. Hur ett stöd kan se ut kan variera – ibland via företagande, ibland via utbildning osv. 

 

Vad kan du bidra med?

Allt är möljigt, för den som tror.