GÅ MED OSS SOM SUPPORTER

Stöd arbetet att nå onådda i Sydasien

Stöd gärna vårt arbete att nå ut till de onådda genom en gåva:

Harvest Ready Swisch: 123 550 54 90

Harvest Ready Plusgiro: 212 74 32-9

Stort tack för ditt stöd och dina böner!

För mer information: info@harvestready.org

De röda prickarna visar på onådda områden. Sydasien sticker verkligen ut:
Map

The harvest is ready – are you?

– Harvest Ready